Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, jak my, warsztat samochodowy AutoDoc, zbieramy, używamy, przekazujemy i chronimy dane osobowe naszych klientów zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Polskiej oraz Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO/GDPR)

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, jak my, warsztat samochodowy AutoDoc, zbieramy, używamy, przekazujemy i chronimy dane osobowe naszych klientów zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Polskiej oraz Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO/GDPR)

1. Zbierane informacje

Podczas świadczenia usług przez nasz warsztat samochodowy, możemy zbierać następujące typy danych osobowych:

  • Imię i dane kontaktowe klienta, w tym numer telefonu.
  • Informacje o zamówionych usługach i przeprowadzonych naprawach.
  • Inne informacje, które klient dobrowolnie przekazuje nam podczas komunikacji lub korzystania z naszych usług.

2. Cel zbierania i wykorzystywania danych osobowych

Szukamy danych osobowych klientów w następujących celach:

  • Świadczenie usług warsztatu samochodowego, w tym umawianie na obsługę, naprawy i uzyskiwanie informacji zwrotnej.
  • Komunikacja z klientami, w tym powiadamianie o statusie naprawy, informacje o usługach serwisowych, oferty i promocje.
  • Poprawa jakości naszych usług i wsparcie techniczne.
  • Zachowanie zgodności z przepisami prawnymi i wymogami prawno-ustrojowymi.

3. Przechowywanie i przekazywanie danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe klientów jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, chyba że przepisy prawa wymagają inaczej.

Nie udostępniamy danych osobowych klientów osobom trzecim bez ich zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług lub wymaga tego prawo.

Podjęliśmy środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych klientów przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, przekazaniem lub zniszczeniem. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych.

4. Prawa klientów

Klienci mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania lub usuwania nieprawidłowych lub przestarzałych danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego warsztatu samochodowego lub organizacji.

Klienci mają również prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

5. Zgoda klientów

Przy przekazywaniu swoich danych osobowych, klienci wyrażają zgodę na ich zbieranie, wykorzystywanie i przekazywanie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

6. Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. W przypadku istotnych zmian powiadomimy klientów poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji naszej Polityki prywatności na naszej stronie internetowej.

7. Dane kontaktowe

Jeśli klienci mają pytania lub potrzebują dodatkowych informacji dotyczących naszej Polityki prywatności, mogą się skontaktować z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na stronie internetowej.

Zalecamy klientom zapoznanie się z naszą Polityką prywatności przed przekazaniem danych osobowych.